Έρευνα επισκεπτών για την έκθεση KAVALAEXPO

 

Έρευνα 2014

Έρευνα 2015

Έρευνα 2016