Αναχωρήσεις Λεωφορείων

Παρασκευή Αναχώρηση από τον Δημοτικό Κήπο Καβάλας 18:00-22:00 (κάθε μία ώρα)

Επιστροφή από την έκθεση 18:30-23:00 (κάθε μία ώρα)

Σάββατο – Κυριακή Αναχώρηση από τον Δημοτικό Κήπο Καβάλας 10:00-22:00 (κάθε μία ώρα)

Επιστροφή από την έκθεση 10:30-22:30 (κάθε μία ώρα)

Δευτέρα Αναχώρηση από τον Δημοτικό Κήπο Καβάλας 17:00-22:00 (κάθε μία ώρα)

Επιστροφή από την έκθεση 17:30-22:30 (κάθε μία ώρα)

 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ