ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έκθεση συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

  ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Τιμή ανά mμη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
  Τύπος Περιπτέρου ΜΙΑ ΟΨΗ € 35,00
  Περιπτέρου ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ € 55,00
  Περιπτέρου ΤΡΕΙΣ ΟΨΕΙΣ € 60,00
  Υπαίθριος Χώρος Εισόδου € 20,00
  Υπαίθριος Χώρος κυλικείου € 15,00