Προφίλ Επισκεπτών

H KAVALAEXPO απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η KAVALAEXPO είναι το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός, όχι μόνο για την Καβάλα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Για μια ακόμα συνεχή χρονιά αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκθετών και επισκεπτών.

Στα πλαίσια της KAVALAEXPO το Επιμελητήριο Καβάλας έχει προγραμματίσει παράλληλες εκδηλώσεις πολιτιστικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε με την ευκαιρία της επίσκεψης σας στην έκθεση.