Διοργάνωση από το Επιμελητήριο Καβάλας

Το Επιμελητήριο Καβάλας ιδρύθηκε στην Καβάλα το 1918 και είναι ένα από τα πρώτα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα μαζί με αυτό της Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα μέλη του Επιμελητηρίου ήταν οι καπνοπαραγωγοί του Νομού Καβάλας. Αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο Μητρώο Επωνυμιών του Επιμελητηρίου Καβάλας είναι καταχωρημένες περίπου 13.500 ενεργές επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Καβάλας, οργανωμένα και σε ετήσια βάση, διοργανώνει από το 1993 την Έκθεση KAVALAEXPO, σκοπός της οποίας είναι η προβολή των προϊόντων των επιχειρήσεων.

Με την καθιέρωση της η Έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας δημιούργησε ένα κοινό σημείο αναφοράς του επιχειρηματικού κόσμου του Νομού Καβάλας, της Ελλάδος και των Βαλκανίων και αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό γεγονός τοποθετώντας σε πρώτο πλάνο τους πρωταγωνιστές της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Από το 2008 η Έκθεση πραγματοποιείται στο  Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο « Απόστολος Μαρδύρης» το οποίο αποτέλεσε το εφαλτήριο της αναβάθμισης του θεσμού της Έκθεσης.

Tο Επιμελητήριο Καβάλας είναι αποφασισμένο να ενισχύσει έναν θεσμό που πέραν από αναγκαίος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι αδιαμφισβήτητα και αναπτυξιακός. Ο θεσμός διαθέτει και την ωριμότητα και τις υποδομές να προωθήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και βαλκανικό επίπεδο ενώ παράλληλες οργανωμένες επιχειρηματικές δράσεις θα ενισχύσουν και θα πολλαπλασιάσουν το τελικό αποτέλεσμα της Έκθεσης.

Η Έκθεση του Επιμελητηρίου KAVALAEXPO 2019 θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 27 έως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο Εκθεσιακό-Συνεδριακό Κέντρο “Απόστολος Μαρδύρης”.

Οι ειδικότεροι στόχοι της KAVALAEXPO είναι μεταξύ άλλων:

• Η προσέλκυση ακόμα περισσοτέρων εκθετών.
• Η προσέλκυση επισκεπτών από ευρύ φάσμα επαγγελματιών του χώρου.
• Η διοργάνωση παράλληλων συνεδριακών εκδηλώσεων με θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
• Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης σε ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα και την Βαλκανική Χερσόνησο που θα προσδώσουν στην Έκθεση μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.
• Προώθηση χορηγικού πλάνου προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι για την ουσιαστική αναβάθμιση και ανάπτυξη του θεσμού.

Το Επιμελητήριο Καβάλας έχοντας πάντα σε πρώτο πλάνο την προωθήσει της επιχειρηματικότητας φρονεί ότι η τελεσφόρηση της Έκθεσης KAVALAEXPO θα καταστεί εφικτή μόνον μέσα από την ενεργοποίηση και τη συνδρομή υποστηρικτών – Eκθετών / Eπισκεπτών – που διέπονται από την αντίληψη ότι είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές του επιχειρηματικού κόσμου έτοιμοι να μετατρέψουν την κρίση σε απαρχή νέων ευκαιριών, προοπτικών και δράσεων.