Έντυπα Συμμετοχής

Από την παρακάτω ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε διάφορα έντυπα απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στην Έκθεση. Τα έντυπα είναι σε μορφή pdf και υπάρχουν πεδία να γράψετε μέσα τους. Θα χρειαστείτε, το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.

Αίτηση Συμμετοχής – (ελληνικά)

Αίτηση Συμμετοχής – (αγγλικά)

Κάτοψη Εκθεσιακού χώρου
Χάρτης της Καβάλας και Διαμονή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας 2510 222212.