Έντυπα Συμμετοχής

Από την παρακάτω ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε διάφορα έντυπα απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στην Έκθεση. Θα χρειαστείτε, το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.

Αίτηση Συμμετοχής – (ελληνικά)
Παράρτημα – (ελληνικά)
Κανονισμός Συμμετοχής – (ελληνικά)

Αίτηση Συμμετοχής – (αγγλικά)
Παράρτημα – (αγγλικά)
Κανονισμός Συμμετοχής – (αγγλικά)

Κάτοψη Εκθεσιακού χώρου
Χάρτης της Καβάλας και Διαμονή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας 2510 222212.