Έντυπα Συμμετοχής

Από την παρακάτω ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε διάφορα έντυπα απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στην Έκθεση. Τα έντυπα είναι σε μορφή pdf και υπάρχουν έτοιμα πεδία για να τα συμπληρώσετε και ηλεκτρονικά. Θα χρειαστείτε, το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας 2510 222212.