Προβολή της Έκθεσης

Με νέο σήμα,  νέα ονομασία και νέα προσέγγιση η Έκθεση του Επιμελητηρίου KAVALAEXPO προωθεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και βαλκανικό επίπεδο ενώ παράλληλες οργανωμένες επιχειρηματικές δράσεις  ενισχύουν το τελικό αποτέλεσμα της Έκθεσης.

Η KAVALAEXPO υποστηρίζεται από ένα πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής, μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Η επικοινωνιακή στρατηγική της έκθεσης επικεντρώνεται στο ευρύ κοινό, τους επενδυτές και τους επαγγελματίες.

Όραμα μας είναι η KAVALAEXPO να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς και για αυτό θα χρησιμοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής.

Η προώθηση της έκθεσης γίνεται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας όλα τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, καταχωρήσεις σε τύπο και ειδικά περιοδικά, διαδίκτυο, ειδική αρθρογραφία και outdoor καμπάνια.

Η άμεση και έμμεση δημοσιότητα θα διευκολύνει σημαντικά τους Εκθέτες που θα λάβουν μέρος, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα εταιρικά τους αποτελέσματα.