Προβολή της Έκθεσης

Με νέο σήμα,  νέα ονομασία και νέα προσέγγιση η Έκθεση του Επιμελητηρίου KAVALAEXPO προωθεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και βαλκανικό επίπεδο ενώ παράλληλες οργανωμένες επιχειρηματικές δράσεις  ενισχύουν το τελικό αποτέλεσμα της Έκθεσης.

Η KAVALAEXPO υποστηρίζεται από ένα πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής, μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Η επικοινωνιακή στρατηγική της έκθεσης επικεντρώνεται στο ευρύ κοινό, τους επενδυτές και τους επαγγελματίες.

Όραμα μας είναι η KAVALAEXPO να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς και για αυτό θα χρησιμοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής.

Η προώθηση της έκθεσης γίνεται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας όλα τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, καταχωρήσεις σε τύπο και ειδικά περιοδικά, διαδίκτυο, ειδική αρθρογραφία και outdoor καμπάνια.

Η άμεση και έμμεση δημοσιότητα θα διευκολύνει σημαντικά τους Εκθέτες που θα λάβουν μέρος, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα εταιρικά τους αποτελέσματα.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Το πρόγραμμα διαφήμισης περιλαμβάνει την προβολή τηλεοπτικών σποτ σε σταθμούς τοπικής εμβέλειας για περισσότερες από 3 εβδομάδες και προβολής τηλεοπτικών σποτ από την ΕΡΤ η οποία είναι και χορηγός επικοινωνίας.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Περισσότερα από 10 ραδιοφωνικά σποτ έχουν βγει στον αέρα σε 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
DIGITAL CAMPAIGN Η Kavalaexpo έχει αξιοποιήσει τις τεχνικές digital marketing (newsletters, Google ads, social media) για την προβολή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και το δίκτυο προβολής του Enterprise Europe Network.
BARCODE ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ H διοργανώτρια εταιρεία έχει αποστείλει πάνω από 250 ονομαστικές προσκλήσεις, ενώ 2000 προσκλήσεις έχουν διατεθεί από τους εκθέτες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ TΥΠΟ

Η έντυπη προβολή της έκθεσης είναι εξασφαλισμένη σε όλα τα έντυπα μέσα της περιφέρειας.